История

Елисейна е старо селище, образувано още по времето на българското средновековие. Името му е от параклис или оброк, посветен на Св. Елисей – име на библейски пророк. Поради липса на обработваема земя и поминък в края на ХІХ век от село Елисейна се изселват десетки семейства, които се установяват в селата Бистрец, Пудрия, Чирен и др. места, навсякъде те носят селищното си име като родово- Елисейците.
На територията на с. Елисейна се намира първото металургично предприятие в страната-ЕД "Елисейна" ЕАД - за производство на черна мед, открито през 1905 г. То е било единственото средство за препитание и затова повечето от населението на селото е работело там. Сега природата е в процес на възстановяване след жестоката експлоатация.След освобождението с. Елисейна е наброявало около 30 къщи. Училище не е имало. Построяването на първото училище е започнало около 1886 г. Прогимназията датира от 1920 г. През 1946 започва строеж на ново училище,  което продължава до 20.11.1949 г. В това време учебните знания са се водели в дирекцията на завод "Георги Димитров". От 1951 - 1952 г. е наложено началото на общежитие /интернат/. В него са пребивавали 6-7 училтели. На следващата година общежитието било подобрено и в него имало 10-12 ученика, които спяли в една стая. През 1954 - 1955 г. общежитието е подобрено отново като са закупени пружинени легла, обзаведени са спални помещения, занималня и учебни стаи. През 1953 г. е открита нова работилница, чиито основател е Георги Генов. Това станало възможно чрез връзките му в завод "Георги Димитров". По-късно е бил доставен и струг. През следващите години училището приютило толкова ученици, че се наложило построяването на нова сграда за общежитие, където да нощуват и се хранят децата от съседните села. С помощта на ОНС - Враца и чрез самооблагане на местното население в годините 1959 - 1961 г. е построено  общежитие на три етажа и партер, което отговаряло на съвременните нужди на новото училище. Открити са ученически стол и занимални. Дворът на училището също е разширен, асфалтиран и ограден. През 1971 г. е открита  ВЕЦ "Пионер" - дело отново на действащото предприятие "Георги Димитров". 1951 - 1952 г. - директор на училището е бил Йончо Петров от с. Зверино. На следващата учебна година директор е Георги Генов. През учебната  1954 - 1955 г. директор е Георги Цветков Петърчовски от с. Борован, който остава на същия пост докато се пенсионирал. През цялото време учителите са идвали от други населени места - Мездра, Враца, Моравица, Зверино. Единствено местни учители са били Георги Петърчовски и Василка Цветкова. Учениците посещавали учебното заведение са предимно от околните села - Зли Дол, Очин Дол, Габровница, Оплетня. Децата от с. Елисейна се брояли на пръсти. Името на училището датира от самото му създаване и досега не е променяно. Общежитието спира на функционира от 1989 досега.