Фолклор

Обработваемите земи са малко, заради каменистите горски почви в района, и животновъдството е слабо развито поради неблагоприятния терен, но предимно се отглеждат овце и кози.
Край Елисейна се намира първото металургично предприятие в страната, открито през 1905 година за добив на черна /нерафинирана/ мед. Повечето от жителите на селото се препитаваха от него.Предприятието вече не работи.Но това е добре за природата,която се възстановява след жестоката експлоатация.

 

Фабриката за мед край с. Елисейна

 

14 юни — ден на село Елисейна.
27 и 28 юни - празнува се събора на село Елисейна - интересното е, че той не се променя и независимо в какъв ден се пада винаги се празнува на тези дати, като на 27 се празнува след залез слънце.